Wawasan Puspanita

 

OBJEKTIF

 

Secara umum program dirancangkan ialah untuk :-

  • Memberi pendedahan dan fahaman dalam aspek-aspek tertentu;
  • Menyokong dan merealisasikan agenda Kerajaan;
  • Mempertingkatkan kemahiran ahli di dalam pelbagai bidang;
  • Memberi peluang dan penglibatan secara aktif dalam aktiviti-aktiviti PUSPANITA Kementerian Kerja Raya Malaysia; dan
  • Menggalakkan silaturrahim sesama warga dan keluarga ahli.