Perutusan Pengerusi Puspanita KKR

 

Salam Sejahtera,

Selamat datang ke Laman Web dan Facebook PUSPANITA KKR. PUSPANITA KKR telah berperanan untuk merancang program dan aktiviti selama lebih 32 tahun demi untuk memberikan faedah dan manfaat kepada ahli berlandaskan sikap kerjasama dan kesepakatan dari semua ahli untuk mencapai objektif persatuan. Justeru itu, saya menyarankan supaya semua ahli akan terus menyokong usaha murni persatuan ini yang telah menyediakan pelbagai program dan aktiviti bukan sahaja dari aspek peningkatan sahsiah diri dan keluarga tetapi juga peningkatan ilmu pengetahuan, berdaya saing dan tidak ketinggalan menjadi pengguna teknologi yang kian canggih dari semasa ke semasa. Harapan saya ialah semoga semua ahli dapat melayari Laman Web dan Facebook PUSPANITA KKR sebagai satu medium perhubungan yang pantas dan berkesan untuk mendapatkan maklumat mengenai aktiviti yang dirancang di samping dapat mengeratkan hubungan silaturrahim antara ahli, menyumbang idea dan berkongsi ilmu.

Sekian, Terima Kasih.

 

Y.Bhg. Datin Salina Binti Bakri

Pengerusi Puspanita Cawangan KKR