Logo Puspanita

Lambang Keterangan

Bulan Bintang:

Melambangkan negeri-negeri dalam Malaysia di mana ahli-ahli PUSPANITA dapat menyatupadukan tenaga
Buku: Melambangkan pengetahuan dan kemahiran yang perlu dipertingkatkan secara berterusan.
Bunga Padi: melambangkan perpaduan dikalangan ahli-ahli wanita berbilang kaum dalam perkhidmatan awam.
Bunga Raya: melambangkan peranan persatuan ke arah pencapaian aspirasi dan matlamat pembangunan negara.
P dan Pa: melambangkan kewanitaan.
Warna Emas: melambangkan kepentingan kualiti yang unggul sebagai teras kecemerlangan.

Warna Ungu:

melambangkan kemuliaan sumbangan sukarela ahli-ahli.